Þetta innihald er ekki til á því tungumáli sem þú hefur valið, því sýnum við innihaldið á Norska.

Sirkulær økonomi i Norden: Potensialer og nødvendige tiltak

09.07.20 | Fjármögnunarmöguleiki
Nordisk ministerråd vil undersøke hvilke potensialer sirkulær økonomi kan utløse i utvalgte sektorer og områder i Norden, med hovedvekt på effekter innenfor økonomi, klima og miljø, inkludert biologisk mangfold.

Upplýsingar

Flokker
Opinber innkaup
Frestur
fös, 18/09/2020 - 12:00
Fjármálarammi
2 100 000 DKK
Lönd
Álandseyjar
Danmörk
Færeyjar
Finnland
Ísland
Grænland
Noregur
Svíþjóð

Norden skal være en foregangsregion innenfor sirkulær økonomi. Det er betydelige muligheter for gjensidig læring mellom landene. Overgangen til en sirkulær økonomi vil kunne legge til rette for forretningsutvikling og innovasjon, reduserte klimagassutslipp, positive effekter på biodiversitet, renere luft, vann og jord, økt ressursutnyttelse og en rekke andre positive effekter på flere områder. 

 

Arbeidet tar utgangspunkt i en tre-fasemodell. Det er behov for et helhetlig kunnskapsgrunnlag, der konsulenten først bes å identifisere relevante områder, sektorer og bransjer som det er mest relevant å inkludere i videre arbeid. Prosjektet omfatter i hovedsak effekter innen økonomi, klima og miljø, inkludert biodiversitet, men NCE ønsker at kartleggingen er så bred som mulig og at disse effektene ikke begrenser valg av område/sektor/bransje.

 

Nytteeffektene i disse utvalgte områdene, sektorene og bransjene vil analyseres i fase 2. Så langt det er mulig er det ønskelig å kvantifisere nytteeffekter, som for eksempel reduksjon i klimagassutslipp eller antall nye arbeidsplasser i fremvoksende næringer. I prosjektets siste fase vil det gjøres en vurdering av nødvendige tiltak og virkemidler for å utløse de identifiserte potensialene.

 

Analysen skal (tentativt) utføres innen utgangen av september 2022.

Tengiliður