Þetta innihald er ekki til á því tungumáli sem þú hefur valið, því sýnum við innihaldið á Danska.

Kontrakt om videreudvikling af klima- og miljøindsatserne for organisationerne i Nordens Hus med fokus på reduktion af den samlede CO2-belastning, herunder udvikling af måleredskaber

29.09.20 | Fjármögnunarmöguleiki
Der er udarbejdet miljøhandlingsplaner for Nordens Hus siden 2009/10. Handlingsplanerne har dels omfattet selve driften af huset og dels de aktiviteter, som bedrives af organisationerne både i og udenfor huset, herunder en omfattende rejse- og mødeaktivitet, som udgør en stor del af CO2-belastningen.

Upplýsingar

Flokker
Opinber innkaup
Frestur
fös, 30/10/2020 - 14:00
Lönd
Álandseyjar
Danmörk
Færeyjar
Finnland
Grænland
Noregur
Svíþjóð

De organisationer, der har til huse i Nordens Hus er: Nordisk Ministerråd, Nordisk Råd og Nordisk Kulturfond.

Der mangler dog effektfulde indsatser, som kan mindske CO2-belastningen og det samlede klimaaftryk samt ikke mindst måleredskaber, som kan give et retvisende og sammeligneligt grundlag over en fem – ti-årsperiode.

Tengiliður