Klimatomställningen och relationen stad och land

Upplýsingar

Útgáfudagur
Lýsing
Denna rapport syftar till att ge ett kunskapsunderlagom hur stad och landsbygd i Norden påverkasav klimatomställningen och vilken effekt dettahar på sammanhållningen i Norden.
Útgáfunúmer
2020:7