Þetta innihald er ekki til á því tungumáli sem þú hefur valið, því sýnum við innihaldið á Sænska.

Kontrakt om utvärdering av det nordiska samarbetet om funktionshinder

10.12.20 | Fjármögnunarmöguleiki
Uppdraget innebär en utvärdering av verksamheten inom det nordiska funktionshinderssamarbetet (härefter Samarbetet) under perioden 2018-2020.

Upplýsingar

Flokker
Opinber innkaup
Frestur
Fim, 21/01/2021 - 14:00
Lönd
Álandseyjar
Danmörk
Færeyjar
Finnland
Grænland
Ísland
Noregur
Svíþjóð

Funktionshinderspolitik, som är ett tvärsektoriellt område, är nära sammankopplad med genomförande av FN:s rättighetskonventioner, hållbarhetsmålen i Agenda 2030 och välfärdspolitiken i Norden. Syftet med Samarbetet är att bidra till en effektiv inkludering av personer med funktionsnedsättning.

Detta ska bland annat uppnås genom ett förstärkt kunskaps- och erfarenhetsutbyte på prioriterade områden.

Uppdraget innebär en utvärdering av verksamheten inom det nordiska funktionshinderssamarbetet (härefter Samarbetet) under perioden 2018-2020.