Ändra föreställningar och bryt traditioner!

Kön och jämställdhet i småbarnspedagogiken i Norden

Upplýsingar

Útgáfudagur
Lýsing
Det finska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet för jämställdhet och LGBTI (MR-JÄM) önskar sätta fokus på jämställd småbarnspedagogik. Den här rapporten är resultatet av en kartläggning av hurdan kunskap det finns i Norden och de självstyrande områdena om jämställdhet och kön i förskolan. Den beskriver lagstiftningen och styrdokumenten, studier, praktiska exempel från förskolor, organisationer och kommuner och presenterar verktyg som utvecklats för att främja jämställdhet i förskolan i de olika länderna. 
Útgáfunúmer
2021:536