39. Wille Rydman (Response to reply)

Upplýsingar

Gerð
Svar við athugasemd
Ræðunúmer
39
Notandi
Speaker role
Den Konservative Gruppe
Dagsetning

Man kan nog konstatera att det finns ett särskilt dilemma vad gäller den här frågan, men överlag upplever jag och den konservativa gruppen att vi måste göra vad vi kan. Vad vi kan bli bättre på är att samkoordinera mellan de nordiska länderna och att ha ett informationsutbyte där vi alla kan lära av varandra och dela med oss av olika slags erfarenheter från olika situationer. Det handlar om att så bra som möjligt också förebygga det kinesiska inflytandet i våra länder.