Aksepterte årsaker til sykefravær – holdninger i de fem nordiske landene – resultater for Island

Upplýsingar

Útgáfudagur
Lýsing
Foreløbig version   Endelig version forventes udgivet ultimo december/primo januar 2008
Útgáfunúmer
2007:597