Þetta innihald er ekki til á því tungumáli sem þú hefur valið, því sýnum við innihaldið á Sænska.

Nordisk LGBTI-fond

25.01.22 | Fjármögnunarmöguleiki
Från och med 2021 administrerar NIKK Nordisk LGBTI-fond på uppdrag av Nordiska ministerrådet. Fonden syftar till att stimulera nordiskt samarbete på LGBTI-området inom ramen för det strategiska tillägget till det nordiska samarbetsprogrammet för jämställdhet och dess prioriteringar.

Upplýsingar

Flokker
Styrkir
Fjármálarammi
50.000 - 500.000 DKK
Lönd
Álandseyjar
Danmörk
Færeyjar
Finnland
Grænland
Ísland
Noregur
Svíþjóð

För mer information om utlysningen se gärna vår guide för dig som ska söka medel från Nordisk LGBTI-fond och riktlinjerna för Nordisk LGBTI-fond, via link. 

 

Tidsfrist: Formulär för ansökan finns tillgänglig på www.nikk.no ca en månad före sista ansökningsdag på årlig basis.

 

Kontakt: nikk@genus.gu.se