Þetta innihald er ekki til á því tungumáli sem þú hefur valið, því sýnum við innihaldið á Sænska.

Nordisk jämställdhetsfond

21.03.22 | Fjármögnunarmöguleiki
Nordisk jämställdhetsfond finansierar samarbeten som främjar jämställdhet. Genom fonden utlyser Nordiska ministerrådet årligen medel till projekt där minst tre organisationer, från minst tre nordiska länder samarbetar.

Upplýsingar

Flokker
Styrkir
Fjármálarammi
50.000 - 500.000 DKK
Lönd
Álandseyjar
Danmörk
Færeyjar
Finnland
Ísland
Grænland
Noregur
Svíþjóð

Projekten kan exempelvis bidra till ny kunskap, erfarenhetsutbyten och nordiska nätverk.

NIKK administrerar fonden på uppdrag av Nordiska ministerrådet, inkluderat utlysning, bedömning och uppföljning av resultat.

 

Tidsfrist: Formulär för ansökan finns tillgänglig på www.nikk.no ca en månad före sista ansökningsdag på årlig basis.

 

Kontakt: nikk@genus.gu.se