Möten för alla

Råd och inspiration för tillgängliga konferenser, seminarier och arrangemang

Upplýsingar

Útgáfudagur
Lýsing
Det nordiska samarbetet består till stor del av en mängd olika stora och små möten. I dessa möten skapar vi nordisk nytta, vi lär oss om och av varandra. Det är mycket att tänka på vid arrangemang av nordiska möten. Det är språk, innehåll och inte minst resor och teknologi.För att alla ska kunna delta vid mötet på lika villkor, är det viktigt att tänka efter före. Genom detta material får du råd och inspiration om hur du kan tänka efter före angående tillgänglighet.