210. Lorena Delgado Varas (Indlæg)

Upplýsingar

Gerð
Erindi
Ræðunúmer
210
Speaker role
Præsidiet
Staða
Waiting for transcription
Dagsetning

Jag vill börja med att tacka ministern för halvtidsevalueringen av Nordiska ministerrådets vision för 2030. Nordiska rådet tackar för möjligheten att komma med ett uttalande om Nordiska ministerrådets halvtidsutvärdering. Alla Nordiska rådets utskott uttalade sig om halvtidsutvärderingen på rådets septembermöte i Reykjavík. Deras synpunkter finns med i uttalandet. Där kan ni bland annat läsa om kritiken angående nedskärningarna inom kunskap och kultur. Jag hoppas att nästa evaluering innefattar en tydligare konsekvensanalys av detta. Där kan ni också läsa att vi anser att det är en rapport med redogörelser för aktiviteter snarare än en evaluering.

Att ha en ordentlig analys är särskilt viktigt med tanke på de kriser som vi har haft eller har och som har många konsekvenser för alla våra samhällen, såsom coronapandemin och klimatkrisen. Det behövs också tydlighet, så att vi kan bygga upp till exempel vår beredskap, vårt arbete för kultur och kunskap och vårt fredsarbete. Nordiska rådet har tidigare uttryckt att det är oerhört viktigt att Nordiska rådet får en tydligare roll i utarbetandet av den nya handlingsplanen med start 2025. Därför tycker Nordiska rådet att det är positivt att Nordiska ministerrådet redan har startat en process för att formulera nästa handlingsplan, där Nordiska rådet är involverat i processen från ett tidigt skede och vikt har lagts på att ha en kontinuerlig involvering av Nordiska rådet, civilsamhället i Norden och andra intressenter. Det är så vi kan förankra det viktiga arbete som görs i frågor såsom social hållbarhet, kultur, kunskap, miljö och demokrati. Nordiska rådet ser därför fram emot ett fortsatt gott samarbete för att förstärka och vidareutveckla vårt politiska, ekonomiska och kulturella förankrade samarbete i Norden med fokus på en hållbar utveckling, demokrati och jämlikhet.