313. Eva Lindh (Indlæg)

Upplýsingar

Speech type
Erindi
Speech number
313
Person
Speaker role
Den Socialdemokratiske Gruppe
Speech statuses
Waiting for transcription
Date

Som herr president säger har det varit en lång diskussion, och det föranleder oss att vilja säga någonting från den socialdemokratiska gruppen. Det finns olika tolkningar av medlemsförslaget, och det visar också debatten här. Är det en fråga om avkriminalisering? Är det en fråga om legalisering? Eller vad handlar medlemsförslaget om?

Nordisk Grön Vänster har flera gånger sagt att det inte är vad det handlar om, men det finns olika tolkningar. Vi från den socialdemokratiska gruppen vill inte gå vidare med ett förslag där det finns sådana otydligheter om vad medlemsförslaget handlar om. Därför vill vi inte gå vidare med det. Vi är väldigt engagerade i frågor som berör narkotikapolitik, beroendevård och allt sådant som vi kan stärka när det gäller det förebyggande men också hur man hanterar detta. Men vi har olika bilder, och vi har olika frågor i våra nordiska länder. Om det finns minsta otydlighet om vad medlemsförslaget handlar om vill vi inte gå vidare med det.

Det finns full möjlighet att skriva nya medlemsförslag, och vi kan ta upp frågorna igen. Men finns det minsta otydlighet – och det är så vi har tolkat det redan från början när vi har haft diskussioner om förslaget i utskottet och även under diskussionen här i plenum – vill vi inte gå vidare med förslaget.