353. Lene Westgaard-Halle (Hovedindlæg)

Upplýsingar

Speech type
Framsöguræða
Speech number
353
Speaker role
UHN
Speech statuses
Waiting for transcription
Date

Om 40 år, når mitt liv går mot slutten og jeg er omgitt av verdens aller vakreste barnebarn, kommer de til å spørre meg: Mormor, hva gjorde egentlig du i gamle dager? Da skal jeg fortelle dem om Nordisk råd. Jeg skal fortelle dem at vi - kanskje litt sakte, men likevel sikkert - tok de grepene som var nødvendige, på tvers av landegrensene, og at vi tenkte på dem, våre etterkommere og våre barn, og den verden vi ville at de skulle vokse opp i, en renere og grønnere verden.

Det er store muligheter i de grønne næringene. Å kutte utslipp betyr ikke å slutte med alt som er gøy, eller å legge ned folks jobber. Fangst og lagring av CO2, CCS, er en slik mulighet. CCS er gøy, og det skaper jobber. Som dere vet, er CCS en teknologi som kan fange, transportere og lagre CO2 trygt under jordens overflate.

I 2020 ble Sveriges største testanlegg for oppsamling av CO2 tatt i bruk på Preems raffineri i Lysekil, for øvrig et svensk-norsk prosjekt i beste Nordisk-råd-ånd. I Danmark er de ikke helt i gang ennå, men potensialet er enormt, og kartleggingen viser at Danmark har et samlet lagringspotensial som er helt opp til 700 ganger større enn Danmarks totale utslipp i dag.

I Norge har vi forsket på CCS siden 1980-tallet. Verdens første anlegg for CCS ble etablert på norsk sokkel i 1996. Siden det har over 23 millioner tonn CO2 blitt lagret trygt på Sleipner-feltet.

Norge satser på det som heter Langskip, det første prosjektet for CCS i verden som har kapasitet til å lagre enorme mengder CO2, fra mange land rundt omring i verden. Det kommer til å revolusjonere klimakampen.

Derfor er det i Utvalget for et bærekraftig Norden bred enighet om at Norden har en særlig rolle å spille når det gjelder å utvikle nettopp denne teknologien. Potensialet er stort både for utslippskutt og verdiskaping. Derfor foreslår Utvalget for et bærekraftig Norden at Nordisk råd anbefaler de nordiske regjeringer å sette i gang arbeidet med å kartlegge de nordiske landenes rammevilkår og teknologiforutsetninger, for sammen å bli en stormakt innen fangst, transport og lagring av CO2.