Þetta innihald er ekki til á því tungumáli sem þú hefur valið, því sýnum við innihaldið á Danska.

Arktisk Samarbejdsprogram 2023

06.01.23 | Fjármögnunarmöguleiki
Arktisk Samarbejdsprogram har til formål at støtte individer, organisationer og aktører til gavn for en bæredygtig udvikling i Arktis. Gennem nytænkende og bæredygtige projekter, der fokuserer på løsninger på aktuelle udfordringer, som gør sig gældende i det arktiske område.

Upplýsingar

Flokker
Kall eftir tillögum
Frestur
Wed, 15/02/2023 - 23:59
Fjármálarammi
op til 500.000 DKK pr. år over en periode på max. 3 år
Lönd
Grænland
Ísland
Noregur
Svíþjóð
Danmörk
Finnland
Færeyjar
Álandseyjar

Projekter skal tage udgangspunkt i Nordisk ministerråds Vision 2023, FN’s Verdensmål om bæredygtig udvikling og relatere til de fire P’er: PLANET, PEOPLE, PROSPERITY og PARTNERSHIPS. 

 

Ansøgningsfrist er 15. februar hvert år.

Nordiske og arktiske partnere

For at sikre at et projekt er forankret i både det arktiske og det nordiske, skal der altid være partnere fra min. tre nordiske lande med i et samarbejdsprojekt. Det vil sige fra Grønland, Island, Norge, Sverige, Danmark, Finland, Færøerne eller Åland.

Der kan også suppleres med en eller flere arktiske partnere uden for Norden, så længe den ledende partner er fra et af de nordiske lande.

Hvad skal vi opnå?

Formålet med programmet er at bidrage til Nordisk Ministerråds: Vores Vision 2030. Visionen går på, at Norden skal være verdens mest bæredygtige og integrerede region i 2030.   

Målet med programmet er at fremme nordisk samarbejde i Arktis og bidrage til øget viden om arktisk miljø, økonomi og sociale forhold.  

Med programmet er det tanken at opnå nordiske og arktiske partnerskaber, som kan bidrage til konkrete løsninger på aktuelle udfordringer og behov i Arktis. Der er derfor et klart fokus på at skabe og drive netværk og mødepladser, som kan bidrage til at styrke mobilitet, integration og erfaringsudveksling.  

I puljen kan man søge op til 500.000 DKK pr. år over en periode på max. 3 år. Det er altså muligt at etablere længerevarende samarbejdsprojekter og netværk.

Ansøgningsfrist er 15. februar hvert år.