Þetta innihald er ekki til á því tungumáli sem þú hefur valið, því sýnum við innihaldið á Sænska.

Stöd till Agenda 2030-projekt

26.08.18 | Fjármögnunarmöguleiki
NORDBUK har påbörjat ett samarbete med Generation 2030-programmet, som ska förstärka och försnabba genomförandet av FN:s Agenda 2030 i det nordiska samarbetet. Samarbetet innebär att NORDBUK delar ut 600 000 DKK extra fram till och med 2020. NORDBUK hanteras av Nordisk kulturkontakt.

Upplýsingar

Flokker
Kall eftir tillögum
Frestur
Fim, 31/12/2020 - 23:55
Fjármálarammi
upp till 200 000 DKK per år (som en del av NORDBUK)
Lönd
Álandseyjar
Danmörk
Færeyjar
Finnland
Grænland
Ísland
Noregur
Svíþjóð

En tredjedel av stödet går att söka i nästa omgång av NORDBUK och är dedikerade till att stödja projekt som stödjer Norden i arbetet att nå målsättningarna i Agenda 2030, FN:s global agenda för hållbar utveckling.