Nordiska ministerrådets samlade verksamhet

Årsrapport 2017

Upplýsingar

Útgáfudagur
Lýsing
2017 var ett bra år för det nordiska samarbetet och Nordiska ministerrådet ser tillbaka på året med tillfredsställelse. Efter flera års arbete med modernisering av samarbetet, kan vi nu se klara resultat av reformerna på flera centrala politikområden, och vi har höjt profilen både inom Norden och internationellt.
Útgáfunúmer
2018:801