Þetta innihald er ekki til á því tungumáli sem þú hefur valið, því sýnum við innihaldið á Swedish.

Voteringsresultat från Nordiska rådets temasession 2023

Votering
Photographer
Eyþór Árnason/norden.org

Här finner du voteringsresultaten från Nordiska rådets temasession 2023 i Reykjavík

4.1 Betänkande om medlemsförslag om en strategi för Nordiska rådet, A 1904/PRE

56 personer röstade för, 1 röstade emot, 1 avstod från att rösta.

För: Staffan Eklöf, Angelika Bengtsson, Helge Orten, Ola Elvestuen, Hanna Katrín Friðriksson, Erkki Tuomioja, Jorodd Asphjell, Kathy Lie, Lorena Delgado Varas, Ann-Christine F. Utterstedt, Victoria Tiblom, Maria Stockhaus, Liv Kari Eskeland, Doris J Jensen, Annette Lind, Orri Páll Jóhannsson, Jette Gottlieb, Kathrine Kleveland, Truls Vasvik, Camilla Gunell, Eva Lindh, Heléne Björklund, Mariane Paviasen, Sebastian Tynkkynen, Ásmundur Friðriksson, Kjell-Arne Ottosson, Lars Mejern Larsson, Kim Aas, Gunilla Carlsson, Henrik Møller, Anna Starbrink, Catarina Deremar, Maria Durhuus, Johan Andersson, May Britt Lagesen, Oddný G. Harðardóttir, Tobias Drevland Lund, Jussi Halla-Aho, Johan Hultberg, Anna Falkenberg, Kjerstin Wøyen Funderud, Sara Emil Baaring, Stein Erik Lauvås, Tove Elise Madland, Mona Fagerås, Anne Kristine Linnestad, Lene Westgaard-Halle, Johan Dahl, Mikael Lindholm, Simon Holmström, Åsa Karlsson, Ragnhild Male Hartviksen, John E Weinerhall, Marcus Måtar, Ulf Holm, Bryndís Haraldsdóttir.

Emot: Mikkel Bjørn Sørensen

Avstod: Kenneth Fredslund Petersen

 

Presidiets rekommendation i anledning av sak A 1904/PRE blev godkänd.

 

4.2 Betänkande om medlemsförslag om att öka grundfinansieringen för nordiska samarbetsorganisationer, A 1923/PRE

53 personer röstade för, 0 röstade emot, 6 avstod från att rösta.

För: Staffan Eklöf, Angelika Bengtsson, Helge Orten, Ola Elvestuen, Hanna Katrín Friðriksson, Erkki Tuomioja, Jorodd Asphjell, Kathy Lie, Ann-Christine F. Utterstedt, Victoria Tiblom, Maria Stockhaus, Liv Kari Eskeland, Heidi Greni, Doris J Jensen, Annette Lind, Mikkel Bjørn Sørensen, Kathrine Kleveland, Truls Vasvik, Camilla Gunell, Eva Lindh, Heléne Björklund, Sebastian Tynkkynen, Ásmundur Friðriksson, Guðmundur I. Kristinsson, Kjell-Arne Ottosson, Lars Mejern Larsson, Kim Aas, Gunilla Carlsson, Henrik Møller, Anna Starbrink, Catarina Deremar, Maria Durhuus, Johan Andersson, May Britt Lagesen, Oddný G. Harðardóttir, Jussi Halla-Aho, Johan Hultberg, Anna Falkenberg, Kjerstin Wøyen Funderud, Sara Emil Baaring, Stein Erik Lauvås, Tove Elise Madland, Anne Kristine Linnestad, Lene Westgaard-Halle, Johan Dahl, Mikael Lindholm, Simon Holmström, Åsa Karlsson, Ragnhild Male Hartviksen, John E Weinerhall, Marcus Måtar, Ulf Holm, Bryndís Haraldsdóttir.

Avstod: Lorena Delgado Varas, Orri Páll Jóhannsson, Jette Gottlieb, Mariane Paviasen, Tobias Drevland Lund, Mona Fagerås.

 

Presidiets rekommendation i anledning av sak A 1904/PRE blev godkänd.

 

5.1. Betänkande om medlemsförslag om om nordiskt stöd för återuppbyggandet av Ukraina A 1932/PRE

58 personer röstade för, 0 röstade emot, 0 avstod från att rösta.

För: Staffan Eklöf, Angelika Bengtsson, Helge Orten, Ola Elvestuen, Hanna Katrín Friðriksson, Erkki Tuomioja, Jorodd Asphjell, Kathy Lie, Lorena Delgado Varas, Ann-Christine F. Utterstedt, Victoria Tiblom, Maria Stockhaus, Liv Kari Eskeland, Heidi Greni, Doris J Jensen, Annette Lind, Jette Gottlieb, Mikkel Bjørn Sørensen, Kathrine Kleveland, Truls Vasvik, Camilla Gunell, Eva Lindh, Heléne Björklund, Kenneth Fredslund Petersen, Sebastian Tynkkynen, Ásmundur Friðriksson, Guðmundur I. Kristinsson, Kjell-Arne Ottosson, Lars Mejern Larsson, Kim Aas, Gunilla Carlsson, Henrik Møller, Anna Starbrink, Catarina Deremar, Maria Durhuus, Johan Andersson, May Britt Lagesen, Oddný G. Harðardóttir, Tobias Drevland Lund, Jussi Halla-Aho, Johan Hultberg, Anna Falkenberg, Kjerstin Wøyen Funderud, Sara Emil Baaring, Stein Erik Lauvås, Tove Elise Madland, Mona Fagerås, Anne Kristine Linnestad, Lene Westgaard-Halle, Johan Dahl, Mikael Lindholm, Simon Holmström, Åsa Karlsson, Ragnhild Male Hartviksen, John E Weinerhall, Marcus Måtar, Ulf Holm, Bryndís Haraldsdóttir.

 

Presidiets rekommendation i anledning av sak A 1932/PRE blev godkänd.

 

5.2. Betänkande om medlemsförslag om gemensam nordisk säkerhet och försvar, A 1926/PRE

58 personer röstade för, 0 röstade emot, 0 avstod från att rösta.

För: Staffan Eklöf, Angelika Bengtsson, Helge Orten, Ola Elvestuen, Hanna Katrín Friðriksson, Erkki Tuomioja, Jorodd Asphjell, Kathy Lie, Lorena Delgado Varas, Ann-Christine F. Utterstedt, Victoria Tiblom, Maria Stockhaus, Liv Kari Eskeland, Heidi Greni, Doris J Jensen, Annette Lind, Jette Gottlieb, Mikkel Bjørn Sørensen, Kathrine Kleveland, Truls Vasvik, Camilla Gunell, Eva Lindh, Heléne Björklund, Mariane Paviasen, Sebastian Tynkkynen, Ásmundur Friðriksson, Guðmundur I. Kristinsson, Kjell-Arne Ottosson, Lars Mejern Larsson, Kim Aas, Gunilla Carlsson, Henrik Møller, Anna Starbrink, Catarina Deremar, Maria Durhuus, Johan Andersson, May Britt Lagesen, Oddný G. Harðardóttir, Tobias Drevland Lund, Jussi Halla-Aho, Johan Hultberg, Anna Falkenberg, Kjerstin Wøyen Funderud, Sara Emil Baaring, Stein Erik Lauvås, Tove Elise Madland, Mona Fagerås, Anne Kristine Linnestad, Lene Westgaard-Halle, Johan Dahl, Mikael Lindholm, Simon Holmström, Åsa Karlsson, John E Weinerhall, Bryndís Haraldsdóttir.

 

Presidiets rekommendation i anledning av sak A 1926/PRE blev godkänd.

 

5.3 Betänkande om medlemsförslag om att anpassa Nordiska rådets organisation til den nya säkerhetspolitiska situationen, A 1919/PRE

57 personer röstade för, 0 röstade emot, 0 avstod från att rösta.

För: Staffan Eklöf, Angelika Bengtsson, Helge Orten, Ola Elvestuen, Hanna Katrín Friðriksson, Erkki Tuomioja, Jorodd Asphjell, Kathy Lie, Lorena Delgado Varas, Ann-Christine F. Utterstedt, Victoria Tiblom, Liv Kari Eskeland, Heidi Greni, Doris J Jensen, Annette Lind, Jette Gottlieb, Mikkel Bjørn Sørensen, Kathrine Kleveland, Truls Vasvik, Camilla Gunell, Eva Lindh, Heléne Björklund, Mariane Paviasen, Kenneth Fredslund Petersen, Sebastian Tynkkynen, Ásmundur Friðriksson, Guðmundur I. Kristinsson, Kjell-Arne Ottosson, Lars Mejern Larsson, Kim Aas, Gunilla Carlsson, Henrik Møller, Anna Starbrink, Maria Durhuus, Johan Andersson, May Britt Lagesen, Oddný G. Harðardóttir, Tobias Drevland Lund, Jussi Halla-Aho, Johan Hultberg, Anna Falkenberg, Kjerstin Wøyen Funderud, Sara Emil Baaring, Stein Erik Lauvås, Tove Elise Madland, Mona Fagerås, Anne Kristine Linnestad, Lene Westgaard-Halle, Johan Dahl, Mikael Lindholm, Simon Holmström, Åsa Karlsson, Ragnhild Male Hartviksen, John E Weinerhall, Marcus Måtar, Ulf Holm, Bryndís Haraldsdóttir.

 

Presidiets rekommendation i anledning av sak A 1919/PRE blev godkänd.

 

6.1 Præsidieforslag om Nordisk råds internasjonale strategi, A 1946/PRE

56 personer röstade för, 0 röstade emot, 2 avstod från att rösta.

För: Staffan Eklöf, Angelika Bengtsson, Helge Orten, Ola Elvestuen, Hanna Katrín Friðriksson, Jorodd Asphjell, Kathy Lie, Lorena Delgado Varas, Ann-Christine F. Utterstedt, Victoria Tiblom, Maria Stockhaus, Liv Kari Eskeland, Hafdís Hrönn Hafsteinsdóttir, Heidi Greni, Doris J Jensen, Annette Lind, Orri Páll Jóhannsson, Jette Gottlieb, Mikkel Bjørn Sørensen, Kathrine Kleveland, Truls Vasvik, Camilla Gunell, Eva Lindh, Heléne Björklund, Mariane Paviasen, Ásmundur Friðriksson, Guðmundur I. Kristinsson, Kjell-Arne Ottosson, Lars Mejern Larsson, Kim Aas, Gunilla Carlsson, Henrik Møller, Anna Starbrink, Catarina Deremar, Johan Andersson, May Britt Lagesen, Oddný G. Harðardóttir, Tobias Drevland Lund, Jussi Halla-Aho, Johan Hultberg, Anna Falkenberg, Kjerstin Wøyen Funderud, Sara Emil Baaring, Stein Erik Lauvås, Tove Elise Madland, Mona Fagerås, Lene Westgaard-Halle, Johan Dahl, Mikael Lindholm, Simon Holmström, Åsa Karlsson, Ragnhild Male Hartviksen, John E Weinerhall, Marcus Måtar, Ulf Holm, Bryndís Haraldsdóttir.

Avstod: Kenneth Fredslund Petersen, Sebastian Tynkkynen.

 

Presidiets rekommendation i anledning av sak A 1946/PRE blev godkänd.

 

7.1 Betænkning over medlemsforslag om at skabe bedre samarbejde mellem folkehøjskolerne i Norden, A 1915/UKK

51 personer röstade för, 8 röstade emot, 1 avstod från att rösta.

För: Helge Orten, Ola Elvestuen, Hanna Katrín Friðriksson, Jorodd Asphjell, Kathy Lie, Lorena Delgado Varas, Maria Stockhaus, Liv Kari Eskeland, Hafdís Hrönn Hafsteinsdóttir, Heidi Greni, Doris J Jensen, Annette Lind, Orri Páll Jóhannsson, Jette Gottlieb, Kathrine Kleveland, Truls Vasvik, Camilla Gunell, Eva Lindh, Heléne Björklund, Mariane Paviasen, Ásmundur Friðriksson, Guðmundur I. Kristinsson, Kjell-Arne Ottosson, Lars Mejern Larsson, Kim Aas, Gunilla Carlsson, Henrik Møller, Anna Starbrink, Catarina Deremar, Maria Durhuus, Johan Andersson, May Britt Lagesen, Oddný G. Harðardóttir, Tobias Drevland Lund, Johan Hultberg, Anna Falkenberg, Kjerstin Wøyen Funderud, Sara Emil Baaring, Stein Erik Lauvås, Tove Elise Madland, Mona Fagerås, Lene Westgaard-Halle, Johan Dahl, Mikael Lindholm, Simon Holmström, Åsa Karlsson, Ragnhild Male Hartviksen, John E Weinerhall, Marcus Måtar, Ulf Holm, Bryndís Haraldsdóttir.

Emot: Staffan Eklöf, Angelika Bengtsson, Ann-Christine F. Utterstedt, Victoria Tiblom, Mikkel Bjørn Sørensen, Sebastian Tynkkynen, Tor André Johnsen, Jussi Halla-Aho.

Avstod: Kenneth Fredslund Petersen

 

Utskottet for Kunskap Kultur i Nordens rekommendation i anledning av sak A 1915/UKK blev godkänd.

 

8.1 Betänkande om medlemsförslag om gemensam aktion för utfasning av produktionen av fossila bränslen, A 1916/UHN

26 personer röstade för, 28 röstade emot, 2 avstod från att rösta.

För: Helge Orten, Ola Elvestuen, Hanna Katrín Friðriksson, Kathy Lie, Lorena Delgado Varas, Maria Stockhaus, Liv Kari Eskeland, Hafdís Hrönn Hafsteinsdóttir, Orri Páll Jóhannsson, Jette Gottlieb, Mariane Paviasen, Ásmundur Friðriksson, Guðmundur I. Kristinsson, Anna Starbrink, Catarina Deremar, Tobias Drevland Lund, Johan Hultberg, Mona Fagerås, Anne Kristine Linnestad, Lene Westgaard-Halle, Mikael Lindholm, Simon Holmström, John E Weinerhall, Marcus Måtar, Ulf Holm, Bryndís Haraldsdóttir.

Emot: Staffan Eklöf, Angelika Bengtsson, Ann-Christine F. Utterstedt, Victoria Tiblom, Heidi Greni, Doris J Jensen, Annette Lind, Mikkel Bjørn Sørensen, Kathrine Kleveland, Truls Vasvik, Eva Lindh, Heléne Björklund, Sebastian Tynkkynen, Lars Mejern Larsson, Kim Aas, Gunilla Carlsson, Henrik Møller, Maria Durhuus, Johan Andersson, May Britt Lagesen, Tor André Johnsen, Jussi Halla-Aho, Kjerstin Wøyen Funderud, Sara Emil Baaring, Stein Erik Lauvås, Tove Elise Madland, Åsa Karlsson, Ragnhild Male Hartviksen.

Avstod: Camilla Gunell, Kjell-Arne Ottosson.

 

Utskottet for ett hållbart Nordens rekommendation i anledning av sak A 1916/UHN godkändes inte.