Norrænn starfshópur um sjálfbærar borgir

Helsta markmið og tilgangur með starfsemi norræns starfshóps um sjálfbærar borgir er að stuðla að uppfyllingu heimsmarkmiðanna með því einkum að efla þekkingarmiðlun og samstarf um norrænar lausnir á sviði sjálfbærrar borgarþróunar. Á þessu stigi er megináhersla starfsins lögð á þýðingu grænna svæða í þéttbýli við að ná þessum markmiðum.

Upplýsingar

Efni