Gott líf á sjálfbærum Norðurlöndum

Norræn áætlun um sjálfbæra þróun 2013–2025

Upplýsingar

Útgáfudagur
Lýsing
Gott líf á sjálfbærum Norðurlöndum - Norræn áætlun um sjálfbæra þróun 2013–2025 segir frá þverfaglegum megináherslum í starfsemi Norrænu ráðherranefndarinnar. Sjálfbærnisjónarmið eiga að setja mark sitt á allt starf sem unnið er innan vébanda ráðherranefndarinnar.Norræna ráðherranefndin á að stuðla að því að Norðurlöndin geti áfram þróað samfélögin í átt til frekari velferðar og lífsgæða í þágu núlifandi og komandi kynslóða með því að vernda og nýta getu jarðar til að standa undir lífi í allri þess fjölbreytni.Í áætluninni koma fram verklagsreglur sem gilda allt til ársins 2025 á eftirfarandi áherslusviðum: Norrænt velferðarkerfi, lífvænleg vistkerfi, breytt loftslag, sjálfbær nýting auðlinda jarðar ásamt menntun, rannsóknum og nýsköpun. Fagsvið ráðherranefndarinnar hrinda áætluninni í framkvæmd með því að ráðast í raunhæf verkefni á grundvelli hennar.
Útgáfunúmer
2019:708