Samstarfsáætlun (MR-U)

Norræna ráðherranefndin um menntun og rannsóknir hefur samþykkt samstarfsáætlun sem gildir frá árinu 2019.

Framtíðarsýnin í norrænu samstarfi um menntamál og rannsóknir er sú að Norðurlöndin eigi, hér eftir sem hingað til, að vera leiðandi á sviði þekkingar og velferðar. Markmið með samstarfinu er að skapa virkt samstarfsnet á sviði menntamála og rannsókna á Norðurlöndum. Samstarfsáætlun Norrænu ráðherranefndarinnar um menntamál og rannsóknir (MR-U) markar stefnu í samstarfi ráðherra á sviði menntamála, rannsókna og tungumála frá nóvember 2019 til nóvember 2023. Áætlunin á að skerpa á áherslum og markmiðum samstarfsins, sem ráðast af pólitískum viðfangsefnum landanna, þar með talið Álandseyja, Færeyja og Grænlands. Norræna ráðherranefndin um menntamál og rannsóknir hefur með sér samstarf á þremur áherslusviðum: Menntamálum, rannsóknum og tungumálum. Samstarfið beinist að því að þróa áfram núverandi samstarfsvettvang og aðgerðir, jafnframt því að greina nýjar aðgerðir.