10 fakta om biologisk mangfold i Norden

10 fakta om biologisk mangfold i Norden

Naturens tilstand blir raskt dårligere i hele verden. Av åtte millioner dyre- og plantearter er én million utrydningstruet. Også her i Norden står vi midt i naturkrisen. Lær deg mer om situasjonen for det biologiske mangfoldet i Norden – og hva du kan gjøre for å snu utviklingen.

2 Myrer