Side-alternativer

New Nordic Landscapes åpner på EXPO 2010 i Shanghai

Åpning av den nordiske utstillingen New Nordic Landscapes. Utstillingen vises på Nordic lighthouse under EXPO 2010 i Shanghai – fra 1. juni til 15. august.

28.05.2010

Biologisk mangfold i en urban kontekst, interaksjon mellom infrastruktur og landskap, byutviklingsprosesser, en nærmere kikk på Islands bruk av geotermisk energi og utnytting av rester fra den norske oljeindustrien.

Gjennom prosjekter fra de nordiske landene viser EXPO-utstillingen New Nordic Landscapes at landskapsarkitektur handler om mye mer enn å forskjønne. Landskapsarkitektur kan bidra med bærekraftige løsninger, fremme helse og skape bedre levekår for mennesker både i byer og bygder.

Utstillingen har nær tilknytning til tittelen på EXPO 2010 i Shanghai, "Better Cities, Better Life". Den presenterer sanselige opplevelser av landskapsutforming og retter søkelyset mot betydningen av å finne nye og alternative metoder for planlegging: Strategier som legger vekt på bevisst bruk av naturressurser og kombinerer det siste innen teknologi og global kompetanse med forståelse for lokale forhold, kultur og identitet.

Et nært forhold til naturen og en streben etter balanse mellom bruk, utvikling og vern av naturressurser og landskap er tradisjonelt viktige faktorer i nordisk kulturhistorie. Denne typen hensyn har blitt enda viktigere i lys av dagens miljøutfordringer. Derfor fokuserer de nordiske kulturministrene på landskapsarkitektur som et middel til å oppnå bærekraftig byutvikling, forsiktig og effektiv bruk av land og markedsføring av nordisk kompetanse under EXPO 2010 i Shanghai.

– De nordiske landene ligger i fronten når det gjelder bærekraftig byutvikling og effektiv bruk av land. Spesielt på områdene design, arkitektur og landskapsarkitektur blomstrer kreative og innovative nordiske krefter. Utstillingen "New Nordic Landscapes" er et ypperlig eksempel på dette, og jeg er sikker på at den vil virke inspirerende på de mange tusen gjestene på EXPO i Shanghai, sier Danmarks kulturminister og leder for Nordisk ministerråd for kultur, Per Stig Møller.

New Nordic Landscapes er iverksatt og finansiert av Nordisk ministerråd som en del av Nordisk ministerråd for kulturs overordnede globaliseringsstrategi. Med denne strategien har ministrene fått fart i flere initiativer som fokuserer på kreative industrier og profilering av nordisk kultur gjennom litteratur, film og landskapsarkitektur.

Utstillingen er utviklet av Dansk Arkitektur Center i samarbeid med Norsk Form – stiftelsen for design og arkitektur i Norge, Nordens hus i Reykjavik, Arkitekturmuseet i Sverige og Finlands arkitekturmuseum.

For ytterligere informasjon vennligst kontakt:
kurator ved Dansk Arkitektur Center, Kjersti Wikstrøm
kw@dac.dk / +45 22167125