Innhold

13.08.18 | Deklarasjon

Ministerdeklaration om Bæredygtig turisme

Ministerdeklaration om bæredygtig turisme i Arktis

03.01.20 | Information

Om det nordiske samarbeidet om Arktis

En stor del av de nordiske land- og havområdene ligger i den arktiske regionen. Norden er derfor sterkt engasjert i spørsmål som berører dette unike og barske, men også sårbare området. De nordiske landene samarbeider om å forbedre levekårene for befolkningene i de nordlige områdene og ...