Innhold

09.04.19 | Nyhet

Utvalg: Sats på friluftslivet i Norden

En nordisk handlingsplan for friluftslivet kan få flere til å være aktive og samtidig verne om naturen i en tid da interessen for naturen øker. Det er viktig i relasjon til både helse og bærekraft, mener Utvalget for kunnskap og kultur, som diskuterte spørsmålet under Nordisk råds temas...

05.04.19 | Nyhet

Lærernes rolle i samfunnet må styrkes

Lærerne har en viktig rolle i samfunnsutviklingen. Den rollen speiles ikke alltid i deres allmenne status. Det mener de Nordiske ministre for utdanning at det er på høy tid at vi gjør noe med. Temaet sto derfor høyt på dagsordenen da ministrene møttes i Reykjavik 9. april.

29.04.19 | Information

Fremtidens kompetanser

Formålet med å løfte en felles nordisk dagsorden for fremtidens kompetanser er for i sterkere grad å forberede barn, unge og voksne på fremtidens samfunn. Vi vil bidra til at alle borgere i Norden er best mulig rustet til å møte en mer kompleks fremtid med tilstrekkelig kunnskap og ferd...