Innhold

24.06.20 | Nyhet

Nye ambisjoner for det nordiske samarbeidet

Hvilke politikkområder skal prioriteres, og hvordan skal Nordisk ministerråd nå de ambisiøse målene som inngår i visjon 2030, som statsministrene vedtok for samarbeidet i fjor? På hvilken måte har covid-19 påvirket samarbeidets målsetninger? Dette er noe av det de nordiske samarbeidsmin...

21.06.20 | Nyhet

Digital ungdomsdialog om fællesskaber i Norden

Nordisk Ministerråd sætter med en ny video-kampagne gang i dialogen mellem ungdomsfællesskaber i Norden. Organisationerne; Dansk Ungdoms Fællesråd, Alliansi (The Finnish National Youth Council) samt Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner giver deres bud på, hvad nordisk s...

28.02.20 | Information

Fremtidens kompetanser

Formålet med å løfte en felles nordisk dagsorden for fremtidens kompetanser er for i sterkere grad å forberede barn, unge og voksne på fremtidens samfunn. Vi vil bidra til at alle borgere i Norden er best mulig rustet til å møte en mer kompleks fremtid med tilstrekkelig kunnskap og ferd...