Innhold

31.03.20 | Nyhet

Matsvinnet minker – men for langsomt

3,5 millioner tonn mat i søppelbøtta hvert år – det er summen av de nordiske landenes matsvinn. Til tross for mange gode initiativer for å redusere matsvinnet går det langsomt. For å øke tempoet foreslår Nordisk råds bærekraftutvalg en felles nordisk kampanje, rapport og ekspertutspørri...

08.01.20 | Nyhet

Nordisk minister: Sammen med unge, skal vi skabe fremtidens nordiske samarbejde

Dansk Ungdoms Fællesråd og minister for nordisk samarbejde, Mogens Jensen, mødtes i denne uge for at debattere det nordiske samarbejde. Står det til ministeren, så skal netop de unge være i centrum for det danske formandskab for Nordisk Ministerråd i 2020.

Thumbnail
24.09.18
Crossing the line
Thumbnail
24.09.18
Designing Wooden Homes
Thumbnail
24.09.18
Wearing Paper, Solving Fast Fashion
27.02.20 | Information

Five principles for a sustainable bioeconomy in Nordic and Baltic countries