Innhold

18.11.20 | Nyhet

Norden tar temperaturen på den grønne omstillingen

På debattarrangementet Choosing Green møttes mer enn femti representanter fra ungdomsorganisasjoner, industrien, sosiale organisasjoner og NGOer, forskere, klimaaktivister og politikere for å diskutere grønn omstilling i koronaens skygge. Alle perspektiver som ble formidlet på dagen, vi...

12.11.20 | Nyhet

Bli med på nordisk klimadebatt 17. november!

Riktignok har covid-19-pandemien utsatt klimaforhandlingene, men arbeidet har ikke gått i stå. På debattarrangementet Choosing Green 17. november 2020 vil det politiske samarbeidet i Norden samle krefter og ideer til neste års klimaforhandlinger. Vi skal snakke om klimatiltak, konkurran...

05.11.20 | Information

Choosing Green: Et digitalt topmøde som optakt til COP26

Choosing Green: Nordic Perspectives er en digital heldags-event om grøn genrejsning efter coronakrisen, der fungerer som optakt til COP26. Topmødet afholdes den 17. november 2020 fem forskellig steder i Norden og online. Vi har inviteret nogle af de klogeste hoveder i Norden, og der er ...