Innhold

28.03.19 | Nyhet

Island kraftsamlar för framtidens arbetsliv

Island arrangerar 4 - 5 april den sista av fyra nordiska konferenser inför arbetsorganisationen ILO:s 100-årsjubileum. Med deltagare från hela världen diskuteras jämställdhet i framtidens arbetsliv och parternas framtida roll. - Jämställdhet, föräldraledighet och arbetsmarknad koppla...

19.03.19 | Nyhet

Norden oppfordrer fedre til å bli med

De nordiske landene vil styrke insentivene for at fedre skal ta mer foreldrepermisjon. De hevder at økonomisk og finansiell likestilling bare er mulig når menn og kvinner deler husarbeid og omsorg likt. I en debatt under FNs kvinnekommisjon (CSW) i New York delte seks nordiske ministre ...

Thumbnail
04.09.18
Leadership and equal opportunities at work
26.03.19 | Information

Knowledge hub: The Nordic Gender Effect at Work

Investments in gender equality in the labour market have made the Nordic region one of the most prosperous areas of the world. This series of briefs shares the true story of how investments in gender equality foster employment, family wellbeing and growth. Let it be a a practical too...