Innhold

28.05.19 | Nyhet

Det nordiske samarbeidet er sterkt til stede på sommerens demokratifestivaler

Over hele Norden demonstrerer unge for klimaet. De utøver sin demokratiske rett og krever en bærekraftig framtid. Andre bekymrer seg over sikkerheten og demokratiet vårt. Vi har lyttet til dem, og vi vil høre mer. Vil du?

27.05.19 | Nyhet

Ny rapport: Nordisk tv på tvers av grenser

Skam og Broen er bare noen av de populære tv-seriene som har fått nordboerne til å se flere av hverandres programmer de senere årene. En ny rapport gir et aktuelt bilde av mulighetene for å øke tilgangen til de nordiske allmennkringkasternes digitale innhold.

13.09.18 | Deklarasjon

Letter of Intent: Development of 5G in the Nordic region

Letter of Intent from the Nordic prime ministers on development of 5G in the Nordic region

25.03.19 | Information

Om det nordiske samarbeidet om digitalisering

Visjonen at Norden og Baltikum skal være verdens mest integrerte region, står som ledestjerne for arbeidet i ministerrådet.