Innhold

28.10.19 | Nyhet

Nordiskt stöd till ryskspråkiga medier i Baltikum

De ryskspråkiga minoriteterna i Baltikum är i allt högre grad beroende av medieinnehåll från Ryssland. Med tanke på språkminoriteternas samhällsintegrering är det här en oroväckande utveckling. Sedan år 2015 har Nordiska ministerrådet därför stött oberoende ryskspråkiga medier i Estland...

03.09.19 | Nyhet

Forslag: Styrk det nordisk samarbeidet innenfor samfunnssikkerhet

Nordisk råds presidium vil styrke det nordiske samarbeidet om samfunnssikkerhet. Presidiet har godkjent et strategidokument med flere forslag på områder der samarbeidet innenfor samfunnssikkerhet kan fordypes. Strategien går nå til videre behandling på Nordisk råds sesjon i oktober. ...

13.08.18 | Deklarasjon

Akureyri Declaration on increased Nordic-Baltic Co-operation in the field of Consumer Protection

Meeting of the Ministers of Consumer Affairs of the Nordic and Baltic States

12.02.19 | Information

Nordisk ministerråds aktiviteter i Estland, Latvia og Litauen

Nordisk ministerråd har siden begynnelsen av av 1990-årene utviklet et bredt og nært samarbeid med Estland, Latvia og Litauen.