Innhold

18.01.19 | Nyhet

Nybildad baltisk kulturfond får nordiskt stöd

Nordiska ministerrådet har beviljat 100 000 euro i stöd till den nybildade Baltiska kulturfonden. Den nya kulturfonden inledde sin verksamhet vid årsskiftet.

31.10.18 | Nyhet

Norden og Baltikum foretrukket testområde for 5G

Med en felles handlingsplan ønsker de nordiske og baltiske landene å arbeide tett sammen om utrulling av 5G-nettverk i regionen samt å støtte utvikling og bruk av nye teknologier basert på 5G. På Nordisk råds sesjon ble en nordisk-baltisk handlingsplan for 5G lagt fram for de nordiske s...

13.08.18 | Deklarasjon

Akureyri Declaration on increased Nordic-Baltic Co-operation in the field of Consumer Protection

Meeting of the Ministers of Consumer Affairs of the Nordic and Baltic States

12.02.19 | Information

Nordisk ministerråds aktiviteter i Estland, Latvia og Litauen

Nordisk ministerråd har siden begynnelsen av av 1990-årene utviklet et bredt og nært samarbeid med Estland, Latvia og Litauen.