Innhold

03.09.19 | Nyhet

Forslag: Styrk det nordisk samarbeidet innenfor samfunnssikkerhet

Nordisk råds presidium vil styrke det nordiske samarbeidet om samfunnssikkerhet. Presidiet har godkjent et strategidokument med flere forslag på områder der samarbeidet innenfor samfunnssikkerhet kan fordypes. Strategien går nå til videre behandling på Nordisk råds sesjon i oktober. ...

03.09.19 | Nyhet

Norden kan ikke være bekjent av å henge etter!

- Både de baltiske landene og Benelux-landene har fått på plass gjensidig og automatisk godkjennelse av sine høyere utdannelser. Norden kan ikke være bekjent av å henge etter, sier Pyry Niemi, leder av utvalget for vekst og utvikling i Norden.

13.08.18 | Deklarasjon

Akureyri Declaration on increased Nordic-Baltic Co-operation in the field of Consumer Protection

Meeting of the Ministers of Consumer Affairs of the Nordic and Baltic States

12.02.19 | Information

Nordisk ministerråds aktiviteter i Estland, Latvia og Litauen

Nordisk ministerråd har siden begynnelsen av av 1990-årene utviklet et bredt og nært samarbeid med Estland, Latvia og Litauen.