Innhold

12.07.19 | Information

Øget status for ligestilling og mangfoldighed i fødevaresektoren

Når man betragter Norden udefra, kan man let få det indtryk, at der er styr på det hele. Høje placeringer på FN’s indeks for menneskelig udvikling. Klassens duks inden for social tillid. Bannerførere for verdensmålene for bæredygtig udvikling. Og verdensførende, når det gælder ligestill...