Foreslå kandidater til Nordisk råds miljøpris 2023

Årets tema er bærekraftig produksjon og forbruk av tekstiler. Foreslår en kandidat senest 9.mai 2023.

Miljøprisen 2023 tildeles en nøkkelaktør som fremmer den systemiske forandringen av tekstilindustrien, tekstiltjenester (service-design) og tøyforbruk i en global bæredyktig retning.

Med prisen følger 300.000 danske kroner.

Siste frist for innsendelse av forslag er 9.mai 2023

Forslagsstiller:

Foretak, organisasjon eller person som foreslås (innstilt):

Hvordan oppfyller initiativet kriteriene for prisen med hensyn til: effekt, nyskaping, skalerbarhet og potensial samt relevans?

Ta hensyn til nedenstående kriterier i din begrunnelse for forslaget, som maksimalt får fylle en A4-side eller 500 ord i tekstboksen under. 

  1. Effekt: Hvordan bidrar initiativet til å løse biodiversitets- og klimakrisen?
  2. Nyskaping: Hvordan skiller initiativet seg fra andre på feltet?
  3. Skalerbarhet og potensial: Hvordan kan initiativet skaleres videre til andre land og/eller bransjer?
  4. Relevans: Hvilken verdi har initiativet for miljøarbeid i Norden?
Begrunnelse for forslaget vedlegges i PDF/Word/ODF-format.
Kun én fil.
45 MB grense.
Tillatte typer: txt, rtf, pdf, doc, docx, odt, ppt, pptx, odp, xls, xlsx, ods.

Samtykke