Det nordisk-russiske samarbeidsprogrammet for utdanning og forskning

01.08.18 | Støttemulighet
Det nordisk-russiske samarbeidsprogrammet for utdanning og forskning har som formål å fremme allsidige kontakter innenfor utdanning og forskning til støtte for sosial og økonomisk utvikling i Russland og de nordiske landene.

Informasjon

Støttekategori
Legater
Relatert organisasjon
Land
Russland
Åland
Danmark
Færøyene
Finland
Grønland
Island
Norge
Sverige

Ved å finansiere nordisk-russiske samarbeidsprosjekter innenfor høyere utdanning og forskning mellom utdanningsinstitusjoner og forskningsorganisasjoner, vil programmet ta initiativ til langsiktige partnerskap som skal styrke de direkte forbindelsene mellom de involverte institusjonene og organisasjonene.

For å nå disse målene er samarbeidstiltakene innenfor høyere utdanning og forskning rettet mot multilateralt samarbeid om å utdanne høyt kvalifiserte eksperter, utveksling av studenter på alle nivåer og undervisere, samt felles forskningsprosjekter og innovasjonsfremmende tiltak.

Programmet finansieres av Nordisk ministerråd og Russlands utdannings- og forskningsdepartement.

Norges Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU) koordinerer de nordiske aktivitetene i programmet på vegne av Nordisk ministerråd. SIU administrerer utdanningsaktiviteter i samarbeid med de andre nordiske programkontorene, mens NordForsk administrerer forskningsaktivitetene.

De russiske aktivitetene i programmet koordineres av Russlands utdannings- og forskningsdepartement.

Kontakt