Kartlegging av framvekst og bruk av materialer som er et resultat av konstruksjon, sanering og byggeprosjekter (jord, stein og andre naturlig forekommende materialer av forskjellig opprinnelse)

11.12.20 | Støttemulighet
Målet med prosjektet er å jobbe for en sirkulær økonomi i Norden, for en av de større avfallsfraksjonene: avfall som et resultat av konstruksjon, sanering og byggeprosjekter (jord, stein og andre naturlig forekommende materialer av forskjellig opprinnelse).

Informasjon

Støttekategori
Offentlig innkjøp
Tidsfrist
fre, 15/01/2021 - 12:00
Økonomisk rammeverk
600000 DKK

Dette skal være en felles nordisk studie for å kartlegge dagens situasjon på dette området og for å se etter mulige forskjeller og likheter mellom de nordiske landene, samt å gjøre en risikovurdering for gjenbrukte/resirkulerte materialer og avfall. Hensikten er å produsere veiledning for relevant og hensiktsmessig bruk av disse materialene/avfallet, slik at massene kan brukes hvis det er hensiktsmessig.