Kontrakt om kartlegging av strategier, tiltak og metoder og formidling av disse på området forebygging av negativ sosial kontroll og æresrelatert vold

25.10.19 | Støttemulighet
Forebyggelse av negativ sosial kontroll og bekjempelse av ærerelatert/hedersrelatert vold er utfordringer som det arbeides med i de nordiske land, men innretningen og størrelsen på satsingen er ulik.

Målet med oppdraget, som med dette settes ut på anbud, er å få et felles kunnskapsgrunnlag om innsatsen i de nordiske landene som utgangspunkt for å dele erfaringer og resultater, og utforske muligheter for videre samarbeid.

Informasjon

Støttekategori
Offentlig innkjøp
Tidsfrist
fre, 22/11/2019 - 14:00
Relatert organisasjon
Land
Åland
Danmark
Finland
Færøyene
Grønland
Island
Norge
Sverige
Kontakt