NEFCO: Lån og investeringer

27.07.18 | Støttemulighet
NEFCO yter lån og gjør kapitalinvesteringer for å generere positive miljøeffekter som er av interesse for den nordiske regionen. Til dags dato har NEFCO finansiert en rekke miljøprosjekter i Sentral- og Øst-Europa, inkludert Russland, Hviterussland og Ukraina. NEFCOs virksomhet er fokusert på prosjekter som oppnår kostnadseffektive miljøgevinster i hele regionen.

Informasjon

Støttekategori
Legater
Land
Åland
Danmark
Estland
Færøyene
Finland
Grønland
Island
Latvia
Litauen
Norge
Russland
Sverige