Nordatlantisk samarbeidsråd (NORA): Prosjektfinansiering

26.07.18 | Støttemulighet
NORA gir økonomisk tilskudd til støtte av samarbeidsprosjekter som involverer partnere fra minst to av de fire NORA-landene (Færøyene, Grønland, Island og Kyst-Norge).

Informasjon

Støttekategori
Legater
Land
Færøyene
Grønland
Island
Norge

Selskaper, offentlige etater, privatpersoner, etc. kan søke om finansiering av prosjekter. Det er mulig å søke om midler til konkrete prosjekter, til etablering av et gruppenettverk, eller til forprosjekter, som en forløper til et større prosjekt.

Kontakt