NORDBUK: Bidrag til prosjekter og organisasjonssamarbeid

25.07.18 | Støttemulighet
NORDBUK støtter barn og unges egne prosjekter og organisering, og har til dette formålet innrettet et program som administreres av Nordisk kulturkontakt.

Informasjon

Støttekategori
Legater
External organization
Nordisk kulturkontakt
Land
Åland
Danmark
Færøyene
Finland
Grønland
Island
Norge
Sverige

NORDBUK støtter barn og unges egne prosjekter og organisering, og har til dette formålet innrettet et program som administreres av Nordisk kulturkontakt.

Målet med NORDBUKs program er å fremme barn og unges egen organisering og deres innflytelse og deltakelse i kulturelle, politiske eller sosiale aktiviteter. Prosjektet skal bestå av et samarbeid mellom minst tre (3) nordiske land. Ut over dette kan samarbeid med Baltikum og Nordvest-Russland inngå i søknaden.

I årene 2018–2020 er ekstramidler avsatt til prosjekter med Agenda 2030-fokus. Dette er et resultat av samarbeidet mellom Nordisk barne- og ungdomskomité og Generasjon 2030.

Søknadene behandles av Nordisk kulturkontakt tre ganger per år i forbindelse med fastsatte søknadsfrister. Søknadene skal leveres inn via den elektroniske søknadsportalen som er tilgjengelig på Nordisk kulturkontakts nettsted. Du finner mer informasjon om programmets vurderingskriterier, hvem som kan få bidrag, samt et søknadsskjema på Nordisk kulturkontakts nettsted.

NORDBUK-stödprogram
Fotograf
norden.org