Norden 0–30: Bidrag til prosjekter og organisasjonssamarbeid

25.07.18 | Støttemulighet
Programmet Norden 0–30 støtter barn og unges egne prosjekter, og hensikten er å styrke deres organisering, innflytelse og deltakelse i politiske, kulturelle og sosiale aktiviteter. Programmet er opprettet av Nordisk barne- og ungdomskomité (NORDBUK) og administreres av Nordisk kulturkontakt.

Informasjon

Opportunity category
Legater
External organization
Nordisk kulturkontakt
Countries
Åland
Danmark
Færøyene
Finland
Grønland
Island
Norge
Sverige

Nordisk barne- og ungdomskomité (NORDBUK) støtter barn og unges egne prosjekter og organisering, og har til dette formålet opprettet programmet Norden 0–30, som administreres av Nordisk kulturkontakt.

Målet med støtteprogrammet Norden 0–30 er å fremme barn og unges egen organisering og deres innflytelse og deltakelse i kulturelle, politiske eller sosiale aktiviteter. Prosjektet skal bestå av et samarbeid mellom minst tre (3) nordiske land. Ut over dette kan samarbeid med Baltikum og Nordvest-Russland inngå i søknaden.

I årene 2018–2020 er ekstramidler avsatt til prosjekter med Agenda 2030-fokus. Dette er et resultat av samarbeidet mellom Nordisk barne- og ungdomskomité og Generasjon 2030.

Søknadene behandles av Nordisk kulturkontakt tre ganger per år i forbindelse med fastsatte søknadsfrister. Søknadene skal leveres inn via den elektroniske søknadsportalen som er tilgjengelig på Nordisk kulturkontakts nettsted. På nettstedet er det også informasjon om programmets vurderingskriterier, hvem som kan få bidrag, samt søknadsveiledning.