NordForsk: Støtte til forskningssamarbeid

27.07.18 | Støttemulighet
NordForsk støtter forskningssamarbeid innenfor nasjonalt prioriterte områder, hvor nordiske forskningsmiljøer samarbeider for å oppnå felles merverdi. NordForsk bevilger ikke stipender eller støtte til individuelle prosjekter.

Informasjon

Kontakt