Nordic Master Programme

10.09.18 | Støttemulighet
Via Nordic Master Programme kan minst tre nordiske universiteter og/eller høyskoler i fellesskap søke om midler på opp til 1,5 millioner DKK fra Nordisk ministerråd for å starte et fellesnordisk masterprogram.

Informasjon

Støttekategori
Støtteordninger
Tidsfrist
ons, 31/10/2018 - 23:59
External organization
Utbildningsstyrelsen Finland
Økonomisk rammeverk
Opp til 1,5 millioner DKK
Land
Åland
Danmark
Færøyene
Finland
Island
Norge
Sverige
Grønland