Nordisk-baltisk mobilitetsprogram for offentlig administrasjon

25.07.18 | Støttemulighet
Nordisk-baltisk mobilitetsprogram for offentlig administrasjon gir økonomisk støtte til offentlige tjenestepersoner og andre ansatte i offentlig sektor for å gjennomføre studiebesøk, praksisplasser, opplærings- eller nettverksaktiviteter i regionen. Aktiviteter som støttes av programmet krever deltakelse fra minimum tre land, og av disse må minst ett være nordisk og ett baltisk.

Informasjon

Støttekategori
Legater
Land
Åland
Danmark
Estland
Færøyene
Finland
Grønland
Island
Latvia
Litauen
Norge
Sverige

Kontaktinfo:

Styringsorganet for Nordisk-baltisk mobilitetsprogram for offentlig administrasjon, Nordisk ministerråds kontor i Estland

Telefon: +372 7423 625

E-post: [public.administration@norden.ee]