Nordisk Energiforskning Prosjektfinansiering

25.07.18 | Støttemulighet
Nordisk Energiforskning (NEF) støtter områder innenfor energiforskning som er av felles interesse for nordiske interessenter og som innehar et potensiale for grenseoverskridende forskningssamarbeid.

Informasjon

Opportunity category
Legater
Countries
Åland
Danmark
Færøyene
Finland
Grønland
Island
Norge
Sverige

Nordisk Energiforskning (NEF) finansierer og koordinerer forskning, i tillegg til å bistå med administrativ ekspertise, nettverksbygging og rådgivning.

For å være kvalifisert for finansiering, må prosjektplaner inneholde representanter fra minst tre nordiske land.

Uppfordrede prosjektplaner godtas ikke.

Utlysninger annonseres på websiden til NEF.