Nordisk Film & TV Fonds støtteordning

26.07.18 | Støttemulighet
Nordisk Film & TV Fond (heretter kalt "Fondet") fremmer nordisk film- TV-produksjon av høy kvalitet ved å yte støtte i form av toppfinansiering til produksjon av spillefilmer, TV-fiksjon/serier og kreative dokumentarfilmer. Fondet fremmer videre, som toppfinansiør, distribusjon og versjonering av nordiske filmer i Norden og filmkulturelle initiativ av nordisk interesse.

Informasjon

Støttekategori
Legater
Land
Åland
Danmark
Færøyene
Finland
Grønland
Island
Norge
Sverige