Nordisk komité for jordbruks- og matvareforskning Prosjektstøtte

26.07.18 | Støttemulighet
Nordisk komité for jordbruksforskning setter i gang og finansierer samnordiske forskningsprosjekter av høy kvalitet innenfor jordbruksområdet.

Informasjon

Støttekategori
Legater
Land
Åland
Danmark
Færøyene
Finland
Grønland
Island
Norge
Sverige