Nordisk kulturfond: prosjektstøtte og OPSTART

26.07.18 | Støttemulighet
Nordisk kulturfond støtter kulturprosjekter som gjentenker og gjenskaper det nordiske og som utvikler kulturlivet i Norden.

Informasjon

Fondet har arbeidet med kultursamarbeid siden 1966 med utgangspunkt i en avtale mellom de nordiske landene. Det har gjennom de seneste årene utviklet seg til å være en aktiv deltaker i nettverk og nettverksfasilitator, med formål om å kunne være med på å diskutere de nye tendensene og grensenedbrytende mulighetene som presenteres gjennom kunsten. Fondet deler hvert år ut 29 mill. DKK til ca. 200 prosjekter.

Det kan, for eksempel, bevilges bidrag konferanser, konserter, turneer, utstillinger, festivaler og forsknings- og utdanningsprosjekter. Prosjektene kan gjennomføres både i og utenfor Norden. Et grunnleggende krav er alltid at prosjektet skal omfatte et nordisk samarbeid og handle om kunst og/eller kultur.

Fondet yter både alminnelig prosjektstøtte og OPSTART-"hurtigstøtte", som støtter den første idéutviklings- og nettverksfasen innenfor kunst- og kulturprosjekter.

Hvert år deler fondet ut tre millioner danske kroner til ett eller flere nordiske samarbeidsprosjekter innenfor et aktuelt hovedtema.