Nordisk kulturfond: Prosjektstøtte, Opstart og Globus

26.07.18 | Støttemulighet
Nordisk kulturfond er katalysator for kunst- og kulturlivet i Norden. Fondet støtter mange slags samarbeid og fletter Norden sammen så alle kan se den nordiske delen av verden med nye øyne.

Nordisk kulturfond jobber for et fornyet og dynamisk kunst- og kulturliv i Norden – mangfoldig, tilgjengelig og av høy kvalitet. Med dette som mål ønsker fondet å stimulere utviklingen av kunst- og kulturlivet i Norden og i en global kontekst.

Fondet har siden starten i 1966 hatt utdeling av støtte som en hovedoppgave. I de senere årene har fondet jobbet for å utvikle en tydelig og mer målrettet innfallsvinkel til utdeling av støtte. Fondet har i dag et budsjett på 36,9 millioner DKK, hvorav det meste deles ut som støtte til nordiske kulturprosjekter både i og utenfor Norden.

Med Prosjektstøtte, Opstart og tematiske programmer fremmer fondet samarbeid i kunst- og kulturlivet i Norden på en helt ny måte, og kan fremme mangfoldet og gripe tendenser mens de fortsatt er nye.

Relevante støtteprogrammer

  • Prosjektstøtte utdeles tre ganger i året til nordiske kunst- og kulturprosjekter. Man trenger ikke være bosatt i Norden eller ha nordisk nasjonalitet for å søke, men prosjektet må ha høy kvalitet og nordisk relevans.
  • Opstart støtter utviklingen av lovende prosjektideer og oppstartsfasen av nye nordiske prosjekter som har et tydelig utviklingsperspektiv. Man kan søke om opptil 25.000 DKK, og man får svar i løpet av 20 arbeidsdager.
  • Globus er Nordisk kulturfonds nye støtteprogram, som lanseres fra 2021. Globus vil gi plass til globale perspektiver og muligheter for å la det nordiske vokse seg større enn Norden.