Nordisk kulturfond: Prosjektstøtte, Opstart og Globus

26.07.18 | Støttemulighet
Nordisk kulturfond er katalysator for kunst- og kulturlivet i Norden. Fondet støtter mange slags samarbeid og fletter Norden sammen så alle kan se den nordiske delen av verden med nye øyne.

Informasjon

Nordisk kulturfond jobber for et fornyet og dynamisk kunst- og kulturliv i Norden – mangfoldig, tilgjengelig og av høy kvalitet. Med dette som mål ønsker fondet å stimulere utviklingen av kunst- og kulturlivet i Norden og i en global kontekst.

Fondet har siden starten i 1966 hatt utdeling av støtte som en hovedoppgave. I de senere årene har fondet jobbet for å utvikle en tydelig og mer målrettet innfallsvinkel til utdeling av støtte. Fondet har i dag et budsjett på 36,9 millioner DKK, hvorav det meste deles ut som støtte til nordiske kulturprosjekter både i og utenfor Norden.

Med Prosjektstøtte, Opstart og tematiske programmer fremmer fondet samarbeid i kunst- og kulturlivet i Norden på en helt ny måte, og kan fremme mangfoldet og gripe tendenser mens de fortsatt er nye.

Relevante støtteprogrammer

  • Prosjektstøtte utdeles tre ganger i året til nordiske kunst- og kulturprosjekter. Man trenger ikke være bosatt i Norden eller ha nordisk nasjonalitet for å søke, men prosjektet må ha høy kvalitet og nordisk relevans.
  • Opstart støtter utviklingen av lovende prosjektideer og oppstartsfasen av nye nordiske prosjekter som har et tydelig utviklingsperspektiv. Man kan søke om opptil 25.000 DKK, og man får svar i løpet av 20 arbeidsdager.
  • Globus er Nordisk kulturfonds nye støtteprogram, som lanseres fra 2021. Globus vil gi plass til globale perspektiver og muligheter for å la det nordiske vokse seg større enn Norden.