Nordisk kulturkontakt: Kultur- og kunstprogrammet

26.07.18 | Støttemulighet
Kultur- og kunstprogrammet innvilger støtte til prosjekter innenfor alle kunst- og kulturområder, i alle prosjektfaser. Støtte kan søkes til prosjekter der det satses på kultur- og kunstproduksjoner og kreativt arbeid samt for å organisere og gjennomføre prosjekter som utvikler kompetanse innenfor kunst- og kulturfeltet. Alle aktører som virker på kultur- og kunstfeltet, kan søke, så lenge prosjektets innhold oppfyller programmets kriterier. Programmet administreres av Nordisk kulturkontakt, en av Nordisk ministerråds kulturinstitusjoner.

Informasjon

Opportunity category
Legater
Countries
Åland
Danmark
Færøyene
Finland
Grønland
Island
Norge
Sverige