Nordisk kulturkontakt: Nordisk-baltisk mobilitetsprogram

26.07.18 | Støttemulighet
Det nordisk-baltiske mobilitetsprogrammet for kultur er åpent for profesjonelle kunstnere, produsenter og kulturaktører fra alle sektorer innenfor kunst- og kulturfeltet fra de nordiske og baltiske landene. Med programmet innvilges bidrag til mobilitet for enkeltpersoner, nettverksbygging for kulturaktører og støtte for residenssentre. Programmet administreres av Nordisk kulturkontakt, en av Nordisk ministerråds kulturinstitusjoner.

Informasjon

Opportunity category
Legater
Countries
Åland
Danmark
Færøyene
Finland
Grønland
Island
Norge
Sverige
Estland
Latvia
Litauen