Nordisk projekteksportfond: Små og mellomstore nordiske virksomheter får finansiert forstudier med henblikk på etablering utenfor EU og EFTA

25.07.18 | Støttemulighet
Nopef finansierer små og mellomstore nordiske virksomheters forstudier med henblikk på etablering utenfor EU og EFTA. Nopef bevilger betingede lån som kan konverteres til støtte når forstudiene er avsluttet. Virksomhetene som søker bør ha en profil innenfor minst ett av Nopefs fokusområder: grønn vekst, miljøteknologi og fornybar energi, nordisk spisskompetanse og innovasjon, helse og velferd.

Informasjon

Nopef bevilger betingede lån som kan konverteres til støtte når forstudiene er avsluttet. Dersom prosjektet har resultert i etablering av virksomhet i prosjektlandet, kan 100 % av lånet ettergis. Dersom forstudiet ikke resulterer i etablering av virksomhet, kan 50 % av lånet konverteres til støtte.

Nopef dekker for eksempel utgifter til lønn, reiser, juridisk og økonomisk rådgivning, eksterne konsulenter, oversettelsesarbeid og tolker. Nopef kan delta med opptil 40 % av de godkjente utgiftene.

Nopef prioriterer prosjekter innenfor ett eller flere av følgende fokusområder:

  • Grønn vekst, miljøteknologi og fornybar energi
  • Nordisk innovasjon og fremtidens virksomheter
  • Helse og velferd
Kontakt